In eerdere artikelen hebben we een account gemaakt met een effectieve structuur, advertenties en zoekwoorden en hebben we ook de targeting en het budget van onze campagnes afgestemd. In dit artikel komen twee andere basisinstellingen aan de orde: biedingen voor de kosten per klik en advertentieplaatsing, inclusief enkele voorbeelden van de werking hiervan.

Biedingen voor de kosten per klik

In de meeste gevallen betaalt u binnen het AdWords-systeem alleen wanneer een bezoeker op uw advertentie klikt. U kiest uw type bod onder 'Campagne-instellingen' en dit kan automatisch zijn (het systeem past uw bod aan om het grootste aantal vertoningen te krijgen voor uw budget) of handmatig (u stelt zelf uw bod in). De belangrijkste zaken waarmee u rekening moet houden bij het optimaliseren van het biedingsproces, zijn:

De biedingsinstelling 'Automatisch' is ideaal wanneer u niet te veel tijd wilt besteden aan het afstemmen van uw campagne. Maar u moet tegelijkertijd ook een bovengrens instellen voor de kosten per klik om onaangename verrassingen te voorkomen.

Sommige functies (bijvoorbeeld geplande advertentievertoningen) werken niet met automatisch bieden.

Bent u meer geïnteresseerd in vertoningen van uw advertentie dan in verwijzingen naar uw site? In dat geval kunt u voor campagnes die worden uitgevoerd in het Google Display Netwerk kiezen voor de optie van betaling per 1000 vertoningen.

Hoe stel ik conversies bijhouden in? Het is een goed idee om de Conversion Optimizer te gebruiken. Deze optimizer van de kosten per conversie kan overigens ook bij automatisch bieden worden ingeschakeld. Op basis van conversiegegevens laat dit hulpprogramma het systeem binnen een bereik van 30 procent de CPC-biedingen (kosten per klik) beheren, wat vaak helpt om de kosten per conversie te verlagen.

Houd de gemiddelde positie van uw advertentie bij voor elk zoekwoord. Voor sommige zoekwoorden is de positie te laag, maar is dit zoekwoord belangrijk voor u? U kunt desgewenst altijd het afzonderlijke CPC-bod (kosten per klik) voor dit zoekwoord verhogen, waardoor de positie van de advertentie wordt verhoogd.

Is een bepaald zoekwoord effectiever dan ander (hoge CTR en conversieratio)? Het is de moeite waard het CPC-bod voor dit woord te verhogen om meer bezoekers aan te trekken. En voor de minder effectieve zoekwoorden kunt u het bod verlagen, of u kunt deze zoekwoorden zelfs onderbreken.

Het bovengenoemde advies geldt niet alleen voor zoekwoorden, maar ook voor advertentieplaatsingen. Zijn vertoningen op een bepaalde website effectiever? Voeg deze website dan toe als een plaatsing.

Hoewel u altijd slechts het bedrag betaalt dat nodig is om beter te presteren dan uw concurrenten (meestal minder dan de door u ingestelde maximum kosten per klik), moet u kosten per klik niet hoger instellen dan u zich kunt permitteren. De concurrentie is vaak onvoorspelbaar en er kunnen zich situaties voordoen waarin de werkelijke kosten gelijk zijn aan de maximum kosten en uw budget snel wordt verbruikt.

Als u vaststelt dat er erg weinig vertoningen zijn voor een bepaald zoekwoord, heeft u wellicht een te laag CPC-bod (kosten per klik) ingesteld. Vaak waarschuwt het systeem u wanneer uw CPC-bod lager is dan de geschatte kosten voor de weergave op de eerste pagina voor een specifiek zoekwoord. Deze informatie is te vinden op het tabblad 'Zoekwoorden'.

Plaatsingen

Plaatsingen zijn in deze context de verschillende platforms waar advertenties via AdWords kunnen worden geplaatst. Meer informatie over advertentieplaatsingen vindt u in het Helpcentrum , maar nu nemen we, zoals altijd, een aantal tactieken door die wij gebruiken en die u van pas zouden kunnen komen:

Wanneer u uitsluitend adverteert in het zoeknetwerk van Google, loopt u de potentiële klanten mis die geen zoekmachines gebruiken, of andere zoekmachines dan Google. Door te kiezen voor weergave van uw advertenties in zowel in het zoeknetwerk als het Display Netwerk, bereikt u een bredere doelgroep (bijvoorbeeld de gebruikers van Facebook.com of YouTube.com).

We maken altijd afzonderlijke campagnes voor het zoek- en voor het Display Netwerk. Hiervoor zijn diverse redenen. Voor onze campagnes in het zoeknetwerk maken we lijsten met zoekwoorden die naar onze verwachting door gebruikers worden gebruikt. Voor het Display Netwerk worden de lijsten met zoekwoorden door het systeem geëvalueerd, in combinatie met de bepaling van het onderwerp van een bepaalde website. Doorgaans zijn advertenties in het Display Netwerk algemener dan die in het zoeknetwerk. Bovendien kunnen de prestaties van uw advertenties gemakkelijker worden bepaald als voor het zoeknetwerk en Display Netwerk afzonderlijke campagnes zijn gemaakt, omdat alle parameters in een oogopslag kunnen worden bekeken (CTR, conversies, enzovoort) en gemakkelijker worden vergeleken.

Als u bereid bent wat meer tijd te besteden aan het afstemmen van uw campagne, of als u er zeker van wilt zijn dat uw advertenties uitsluitend op relevante websites worden weergegeven, is het beter dat u uw advertentieplaatsingen handmatig instelt. Bovendien helpt het Hulpprogramma voor plaatsingen (tabblad 'Rapportage en hulpprogramma's') u erbij de juiste websites te kiezen.

Als u automatisch een reeks advertentieplaatsingen kiest, is het heel belangrijk dat u regelmatig controleert op welke websites uw advertentie werd weergegeven (het tabblad 'Netwerken' van uw campagne) en dat u de sites uitsluit die irrelevante inhoud bevatten of die u een lage CTR opleveren.

Maak u geen zorgen over het feit dat de CTR in het Display Netwerk veel lager is dan die in het zoeknetwerk. Dit is heel normaal. Bovendien is de CTR in het Display Netwerk niet van invloed op de prestatiescores in het zoeknetwerk, en vice versa.

Als u uw advertentieplaatsingen handmatig kiest en tegelijkertijd zoekwoorden toevoegt, worden uw advertenties uitsluitend op de sites en webpagina's weergegeven die relevant zijn voor de zoekwoorden. Wilt u dat uw advertentie wordt weergegeven op alle pagina's van de websites die u heeft gekozen? Verwijder in dat geval alle zoekwoorden uit uw campagne.

Hiermee sluiten we de bespreking van de algemene campagne-instellingen af. De informatie in de drie artikelen heeft ons geholpen een effectief account samen te stellen. In het volgende artikel zullen we de beste en gemakkelijkste manieren bespreken om de prestaties van een advertentie in onze campagne bij te houden.

Blog post door Aleksei Petrov, AdWords-team

Gepost door Eronne, Inside Adwords Team