In juli hebben we u op de hoogte gebracht van enkele geplande wijzigingen in de manier waarop onze externe partners rapporten en informatie over AdWords moeten verschaffen aan hun klanten. Vanaf februari 2011 moeten alle adverteerders kunnen achterhalen hoeveel van hun advertentiebudget (kosten) aan AdWords is uitgegeven, hoe vaak hun advertenties werden weergegeven (vertoningen) en hoe vaak gebruikers op hun advertenties hebben geklikt (klikken). Het merendeel van onze externe partners biedt deze algemene rapportage al, maar voor de partners die nog bezig zijn ervoor te zorgen dat ze aan deze nieuwe vereisten voldoen, hebben we enkele eenvoudige richtlijnen en antwoorden op veelgestelde vragen opgenomen in ons Helpcentrum.

We hebben van onze externe partners en adverteerders vernomen dat het voor adverteerders belangrijk is te weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze met een externe partner samenwerken en hoe ze ons op de hoogte kunnen stellen van schendingen van het beleid van Google. Daarom hebben we voor alle adverteerders een document opgesteld dat al deze informatie bevat.

We zijn van mening dat het met name voor adverteerders met kleine tot gemiddelde advertentiebudgetten, die niet over de bronnen en expertise van grote adverteerders beschikken, belangrijk is te weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze met onze externe partners samenwerken. Als u een externe partner bent en 80 procent of meer van uw klanten geeft minder dan € 1000 per maand aan AdWords uit, dient u dit document met uw klanten te delen. Raadpleeg ons Helpcentrum voor informatie over hoe u aan deze vereiste kunt voldoen.

We geloven dat deze nieuwe vereisten ervoor zorgen dat iedere adverteerder die samenwerkt met een externe partner, begrijpt wat de waarde is van hun partner en van AdWords.

Geschreven door Jason Shafton, Inside AdWords-team

Gepost door Liselotte, Inside AdWords- Team