We hebben in het Helpcentrum een overzicht van wijzigingen in het AdWords-beleid beschikbaar gesteld. Via deze nieuwe site kunt u eenvoudiger op de hoogte blijven van geplande wijzigingen in het AdWords-beleid. Voor elke beleidswijziging die wordt doorgevoerd, geven we een korte samenvatting van de wijziging, inclusief het gebied waarop de wijziging betrekking heeft.

Als we verwachten dat een geplande beleidswijziging rechtstreeks gevolgen voor uw account zal hebben, sturen we u zo nodig een serviceaankondiging per e-mail om u van de wijziging op de hoogte te stellen.