Heeft u ooit een ander e-mailadres voor AdWords-meldingen willen gebruiken dan het e-mailadres dat u gebruikt voor aanmelding bij uw account? Vindt een gebruiker met het toegangsniveau 'Alleen toegang tot rapporten' het vervelend dat hij de geavanceerde rapportagehulpprogramma's op het tabblad 'Campagnes' niet kan gebruiken om de campagneprestaties te controleren? Deze problemen worden vandaag verholpen door wijzigingen in de toegangsniveaus voor gebruikers in AdWords-accounts.


Alleen toegang via e-mail


'Alleen toegang via e-mail' is een nieuw toegangsniveau waarmee u extra e-mailadressen voor AdWords-meldingen kunt opgeven. Gebruikers met het toegangsniveau 'Alleen toegang via e-mail' hebben geen toegang tot de rapportage of het campagnebeheer voor uw account; ze zijn gewoon contactpersonen waarnaar u e-mails met AdWords-accountmeldingen wilt laten sturen. U kunt bijvoorbeeld iemand van de financiële administratie toevoegen als gebruiker met het toegangsniveau 'Alleen toegang via e-mail'. Via AdWords ontvangt deze persoon vervolgens factuurmeldingen om hem op de hoogte te houden van betalingsproblemen.

U kunt hetzelfde e-mailadres van een gebruiker met het toegangsniveau 'Alleen toegang via e-mail' toevoegen aan meerdere AdWords-accounts. Als u meerdere AdWords-accounts heeft, betekent dit dat u alle AdWords-meldingen nu op één centraal contactpunt kunt beheren. Ontdek hoe u gebruikers met het toegangsniveau 'Alleen toegang via e-mail' kunt toevoegen aan uw account in het Helpcentrum van AdWords.

Alleen-lezen toegang

Alleen-lezen toegang vervangt het toegangsniveau 'Alleen toegang tot rapporten' in AdWords. De basis is hetzelfde: alleen-lezen gebruikers kunnen alleen rapporten weergeven en uitvoeren en ze kunnen geen campagnes bewerken. Het verschil is dat alleen-lezen gebruikers elk gedeelte van een account kunnen bekijken, inclusief het tabblad 'Campagnes', terwijl gebruikers met het toegangsniveau 'Alleen toegang tot rapporten' waren beperkt tot het tabblad 'Rapporten'.

Met toegang tot de rapporten op het tabblad 'Campagnes' krijgen alleen-lezen gebruikers toegang tot geavanceerde rapportagehulpprogramma's, zoals grafieken, filters en gegevenssegmentering. Hiermee kunnen ze een duidelijker inzicht krijgen in de prestaties en structuur van een account. We zijn van plan op den duur extra rapportageopties toe te voegen aan het tabblad 'Campagnes' en met deze wijzigingen zorgen we ervoor dat alleen-lezen gebruikers toegang blijven hebben tot de nieuwste en beste AdWords-hulpprogramma's.

Als u de toegangsniveaus wilt wijzigen nu uw gebruikers met het toegangsniveau 'Alleen toegang tot rapporten' alleen-lezen gebruikers zijn geworden, volgt u deze instructies.

Deze wijzigingen zullen midden februari in uw account beschikbaar zijn. Uiteraard houden we u via deze weg op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

We hopen dat deze wijzigingen AdWords nuttiger maken voor elk van de verschillende onderdelen van uw bedrijf.