Toen we begonnen met het maken van de nieuwe AdWords-interface hebben we onszelf twee vragen gesteld: hoe kunnen we u helpen uw werk sneller af te krijgen en hoe kunnen we u helpen op het juiste moment de juiste hulpmiddelen te vinden om optimale resultaten te behalen met uw AdWords-campagnes? Wij hebben naar onze mening grote vooruitgang geboekt in het realiseren van deze doelen en de bètafase van de interface is nu voltooid.

We hebben van vele van u vernomen dat de nieuwe interface een groot verschil heeft gemaakt voor uw bedrijf. Adverteerders hebben tijd bespaard door snellere bewerking, rapportage en accountnavigatie, en zagen verbeterde prestaties van hun campagnes door de beter geïntegreerde hulpprogramma's waarmee de targeting kon worden verfijnd.

Zoekmarketingbureau ROI Revolution heeft de nieuwe interface gebruikt om de gemiddelde tijd die het besteedde aan optimalisatie voor het inhoudsnetwerk van Google terug te brengen van een paar uur tot slechts twintig minuten per account. Teamleider Justin D'Angelo legt uit: 'We hebben nu dingen opgemerkt die ons eerder waarschijnlijk niet zouden zijn opgevallen omdat we niet de tijd zouden hebben genomen om er naar te zoeken via een diepgaande analyse. Met de nieuwe interface zien we ze onmiddellijk en kunnen onze klanten daardoor kosten besparen'.

B2B-softwarebedrijf ClickTime heeft ook duidelijk meetbaar geprofiteerd van de nieuwe interface. Het bedrijf heeft het rapport zoekwoorden gebruikt om de CTR's van de campagnes met 31% te verhogen en daarbij de kosten per lead te reduceren en de algehele kwaliteit van de leads te verbeteren. Over het geheel genomen is hun AdWords-productiviteit naar eigen schatting met 100% toegenomen nadat ze de nieuwe interface zijn gaan gebruiken.

De afgelopen maanden hebben we regelmatig verbeteringen aangebracht in de nieuwe AdWords-interface als reactie op feedback van adverteerders. Ook hebben we nieuwe functies toegevoegd ter verbetering van het campagnebeheer. Alleen al in de afgelopen maand hebben we spreadsheetbewerking geïntroduceerd ter ondersteuning van bulkwijzigingen in zoekwoordlijsten, locatie-extensies om het lokale adverteren te vereenvoudigen en aangepaste meldingen om u te helpen op de hoogte te blijven van wijzigingen in de prestaties van uw account. En we zijn nog niet klaar. De nieuwe AdWords-interface is gebouwd op een infrastructuur die ons in staat stelt sneller dan in het verleden nieuwe functies te ontwikkelen. Dus u kunt in de komende maanden nog regelmatig nieuwe functies verwachten.

Nu de bètafase van de nieuwe interface is voltooid, upgraden we een groter aantal accounts voor exclusief gebruik van deze nieuwe interface. Als u vragen heeft over de nieuwe interface, kunt u de microsite voor de nieuwe interface raadplegen of meedoen aan een gratis AdWords webinar over de nieuwe interface op 9 september.

Ten slotte willen we iedereen bedanken die ons de afgelopen negen maanden geholpen heeft met het testen van de nieuwe AdWords-interface. Uw feedback heeft er zeer toe bijgedragen dat AdWords zich heeft ontwikkeld tot wat het nu is.

Uitdaging: Test nu uw kennis over de nieuwe AdWords interface door een korte quiz te doen!