Zoals beloofd in onze eerste post over Site Search gaan we nu dieper in op de mogelijkheden van Site Search.

Bedenk nogmaals dat indien uw website erg goed werkt, gebruikers de nood niet voelen om te zoeken. Aan de andere kant duidt een hoog percentage gebruikers die op uw website zoeken (dit percentage kan gevonden worden via Inhoud > Site Search > Overzicht) dat er werk aan de winkel is!


Laten we eerst naar het Zoekwoorden rapport (Inhoud > Site Search > Zoekwoorden) gaan en selecteer hierbij de Balk grafiekweergave. Zorg ervoor dat het eerste drop-down menu op “Totaal aantal unieke zoekopdrachten” staat en het tweede op “Percentage uitstappunten zoekopdrachten”. Het percentage uitstappunten toont precies hoeveel gebruikers helemaal niet blij zijn met de zoekresultaten op uw website en wegklikken. De zoekwoorden die een erg hoog percentage uitstappunten hebben kunt u het beste onder de loep nemen. Deze zoekresultaten kunnen verbeterd worden.


Voorts is het bij online verkopen belangrijk om naar uw klanten te luisteren en hen te bieden waar ze om vragen. Hoe kan Site Search hierbij helpen? Ga opnieuw naar het Zoekwoorden rapport en selecteer een zoekwoord. Kies vervolgens “Verfijning voor zoekwoord” in Analyseren. Gebruikers die hebben gevonden wat ze zochten, klikken op de eerste zoekresultaten en hebben geen behoefte om hun zoekopdracht te verfijnen. Het zijn dus de hoge percentages waar op gelet moet worden. Kijk of de verfijning duidelijk maakt wat er ontbreekt.Volgende keer sluiten we deze reeks af met onze laatste post over Site Search. Kijk ook eens op het Analytics Helpcentrum voor meer informatie of ga naar ons Online Helpforum om uw vragen over Analytics te stellen.