Vorige maand hebben we gemeld dat we de manier zouden wijzigen waarop advertentieroulatie in AdWords werkt. Meer in het bijzonder hebben we de instelling voor gelijkmatige roulatie gewijzigd, zodat advertenties gedurende 30 dagen gelijkmatig worden gerouleerd, waarna AdWords wordt geoptimaliseerd om de beter presterende advertenties vaker weer te geven.

De afgelopen maand hebben we van verschillende accounthouders gehoord dat ze zich zorgen maken over deze wijziging. Hartelijk dank voor al uw feedback: we overwegen deze zorgvuldig om te bepalen hoe we het beste te werk kunnen gaan. De opmerkingen hebben met name betrekking op (1) het ontbreken van een afmeldingsoptie voor deze wijziging en (2) de mogelijkheid dat de periode van 30 dagen gelijkmatige roulatie korter zou kunnen zijn dan uw gewenste testperiode voor nieuwe advertenties. U wilt ook weten wat de reden voor deze wijziging is.

Ten eerste willen we iets meer uitleggen over waarom we de werking van advertentieroulatie hebben aangepast. Uit onze tests blijkt dat we u met de aangepaste instelling voor gelijkmatig rouleren meer kwaliteitsverkeer kunnen bieden op een geautomatiseerde, efficiënte manier. We hebben gezien dat geoptimaliseerde advertentieroulatie resulteert in een gemiddeld hogere klikfrequentie en een hoger conversievolume voor adverteerders. Hier volgt een voorbeeld van de nieuwe mogelijkheden (opmerking: deze gegevens zijn alleen ter illustratie, klik op de afbeelding om te vergroten):


Als reactie op uw feedback willen we hier ook melden dat we twee wijzigingen in de instelling willen aanbrengen. Ten eerste breiden we de periode voor gelijkmatige roulatie uit van 30 dagen naar 90 dagen om u een langere testperiode voor uw nieuwe advertenties te bieden. Ten tweede bieden we u een afmeldingsoptie voor deze wijziging, voor het geval u uw advertenties permanent gelijkmatig wilt laten rouleren. U kunt zich afmelden door uw gegevens in te vullen in dit Engelstalig formulier of door contact op te nemen met uw accountvertegenwoordiger. Beide wijzigingen gaan in op 11 juni 2012. 

Als er de komende weken veel wordt gebruikgemaakt van de afmeldingsoptie, zullen we deze ook rechtstreeks in de AdWords-interface aanbieden.

We weten zeker dat we dankzij deze wijzigingen in de advertentieroulatie advertenties van hogere kwaliteit aan onze gebruikers kunnen weergeven en dat onze adverteerders zullen profiteren van beter presterende advertenties. We realiseren ons echter ook dat het belangrijk is u de keuzemogelijkheid en tijd te geven om te bepalen wat het beste voor u werkt, reden waarom we deze wijzigingen vandaag melden. Blijf vooral uw feedback met ons delen, zodat we oplossingen kunnen ontwikkelen die aan uw advertentiebehoeften voldoen.

Geschreven door: Nick Fox, VP, Product Management