Uit de feedback die we van u hebben gekregen, komt naar boven dat het accountsaldo, weergegeven op het tabblad Facturering, niet altijd even duidelijk is. Is het saldo dat u ziet positief of negatief en wat betekent dit precies? In deze blogpost gaan we hier wat uitgebreider op in, zodat u na het lezen van dit artikel uw saldoweergave volledig begrijpt. 

NB: Deze informatie is alleen relevant als uw account op onze nieuwe betalingsinterface staat. Dit kunt u herkennen aan het ontbreken van een dropdownmenu op het Factureringstabblad.

Handmatige Betalingen

Indien uw AdWords-account is ingesteld op handmatige betalingen, dan ziet u als saldo altijd een krediet. Dit resterend bedrag herkent u aan de haakjes eromheen, zoals u in de afbeelding hieronder kunt zien. Dit krediet betekent dat u nog geld op uw account heeft dat u in de toekomst kunt gebruiken voor advertentiekosten. Wanneer het huidig saldo op € 0,00 staat, betekent dit dat er een nieuwe betaling uitgevoerd moet worden om uw advertenties weer te vertonen.

Als u bijvoorbeeld € 50,00 overmaakt op uw AdWords account, dan ziet dat er als volgt uit op uw account: (€ 50,00). Als u € 5,00 aan advertentiekosten heeft op een willekeurige dag, dan zal uw nieuwe huidige saldo er zo uitzien: (€ 45,00). 

Automatische Betalingen

Als uw account is ingesteld op automatische betalingen, dan ziet u bijna altijd een openstaand saldo. Dit herkent u aan een bedrag dat zonder haakjes is weergegeven, zoals u hieronder in de afbeelding kunt zien. Het openstaand saldo wil aangeven dat u advertentiekosten heeft gemaakt en deze verschuldigd bent. 

Als de onbetaalde kosten bijvoorbeeld € 100,00 bedragen en u op een willekeurige dag  € 20,00 aan advertentie kosten heeft, dan zal het saldo er als volgt uitzien op uw account: € 120,00. Dit openstaande saldo zal geïncasseerd worden wanneer de drempelwaarde bereikt is of na 30 dagen.

U kunt ook tussentijds een handmatige betaling uitvoeren om de kosten te voldoen. Mocht u meer betalen dan het openstaand saldo, dan zal het overschot als krediet in uw account komen te staan. U kunt dit restbedrag dan weer herkennen aan de haakjes. 

Mocht u dit onderwerp verder willen bespreken dat kunt u altijd op het Google AdWords forum terecht. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Geschreven & gepost door Anass & Janna, Inside AdWords Team