Wanneer u gebruikmaakt van de nieuwe versie van Google Analytics (stel deze in als 'standaard versie', in de rechterbovenhoek van uw scherm), kunt u uw eigen, persoonlijke dashboard samenstellen. Op deze manier heeft u meteen toegang tot de statistieken die voor u het meest belangrijk zijn.

Ga als volgt te werk om een dashboard te maken:

# Klik op het tabblad Startpagina.

# Breid in het linkervenster Dashboards uit en klik vervolgens op + Nieuw Dashboard in het linkervenster.

# Selecteer Blanco Canvas (geen widgets) of Beginnersdashboard (standaardverzameling widgets).

# Geef een titel op en klik op Dashboard maken.

# Als u widgets toevoegt aan een nieuw Blanco canvas of als u klikt op + 'Widget Toevoegen' om een nieuwe widget aan een bestaand dashboard toe te voegen, wordt de widgeteditor geopend.

# Selecteer de indeling waarin gegevens in uw widget moeten worden weergegeven: statistiek, cirkeldiagram, tijdlijn of tabel.

# Selecteer de gegevens voor de gewenste indeling:

* Statistiek: selecteer de afzonderlijke statistiek.
* Cirkeldiagram: selecteer de statistiek en dimensie en het aantal taartpunten.
* Tijdlijn: selecteer de primaire statistiek en desgewenst een statistiek waarmee u deze wilt vergelijken.
* Tabel: selecteer de dimensies, maximaal twee statistieken en het aantal rijen.

# Klik op Opslaan.

U heeft nu toegang tot uw eigen, persoonlijke dashboard. Ga voor meer informatie over het maken van een Dashboard naar ons Helpcentrum.

Gepost door Eronne, Inside Adwords Team