Verantwoordingsplicht is een kernprincipe van AdWords. Wij brengen een aantal wijzigingen aan in ons AdWords-beleid om de ervaring van de adverteerders te verbeteren. Adverteerders die samenwerken met derden krijgen zo beter inzicht in hoe AdWords voor hen presteert en wat ze kunnen verwachten van die derden. We zijn van mening dat het belang van de adverteerder voorop staat. Uiteindelijk is dit op de lange termijn de beste strategie voor derden die werken met AdWords.

In december 2010 hebben we een aantal wijzigingen gemeld in de manier waarop derden rapporten en informatie over AdWords moeten leveren aan hun klanten, waaronder een openbaarmakingsdocument dat moet worden gedeeld door alle partners met een klantenbestand waarvan 80 procent van de adverteerders minder dan €1000 per maand besteedt.

Vandaag willen we u laten weten dat we het AdWords-beleid hebben uitgebreid met een gedeelte over het beleid inzake derden, waarin de bovenstaande rapportage- en openbaarmakingsvereisten zijn opgenomen. We hebben ook onze procedures verduidelijkt op het gebied van handhaving en niet-nakomen van ons beleid, en onze adverteerders laten weten hoe ze contact met ons kunnen opnemen als ze klachten hebben over derden. Bekijk hier een overzicht van Google-programma's voor derden.

We zijn van mening dat de meeste bureaus, wederverkopers en andere derden die AdWords verkopen, al voldoen aan dit beleid en slechts minimale of helemaal geen wijzigingen in hun systemen hoeven aan te brengen. Proactieve controles voor geselecteerde derden beginnen vanaf 1 april 2011. Ondanks dit gegeven raden wij u ten zeerste aan vandaag nog te voldoen aan deze vereisten. We blijven eventuele klachten onderzoeken en de benodigde acties ondernemen.

Voor adverteerders hebben we het Helpcentrum van AdWords bijgewerkt om informatie te bieden en links te leveren naar het beleid dat van toepassing is inzake derden. Als u een onafhankelijke partner tegenkomt die ons beleid schendt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier in het Helpcentrum van AdWords.

We hopen dat we derden en adverteerders hiermee duidelijkheid verschaffen over het beleid waaraan onafhankelijke AdWords-partners moeten voldoen en dat we voldoende informatie over de Google-vereisten voor derden hebben verstrekt. We zijn van mening dat deze nieuwe vereisten ervoor zorgen dat elke adverteerder die werkt met een onafhankelijke partner, de waarde van deze samenwerking inziet en een geweldige ervaring heeft.