Gisteren hebben we gekeken naar de rapporten die beschikbaar zijn via het Rapportcentrum en hoe u deze gegevens kunt vinden op het tabblad 'Campagnes'. We hebben besproken hoe u filters kunt gebruiken, wat de opties voor het selecteren van de periode zijn en hoe u kolommen kunt in- en uitschakelen wanneer u de parameters voor het rapport opgeeft.

Aan het eind van het vorige bericht heb ik u een huiswerktaak gegeven: uitzoeken op welk tabblad de kolom 'Gesch. bod voor eerste pagina' kan worden ingeschakeld. De meesten van u hebben dit tabblad waarschijnlijk wel gevonden, maar zo niet, dan is hier de oplossing: wanneer we op de knop 'Kolommen' klikken op het tabblad 'Zoekwoorden', kunnen we het minimum bod bekijken dat nodig is om onze advertentie op de eerste pagina met zoekresultaten weer te geven:Nu we het tabblad 'Zoekwoorden' voor ons hebben, kunnen we gelijk naar een heel belangrijk rapport kijken dat u eigenlijk wekelijks zou moeten bekijken en beheren: 'Zoektermen weergeven > Alle'. Laat me u er om te beginnen aan herinneren dat dit rapport alleen van toepassing is op het zoeknetwerk van Google en niet op het Google Display Netwerk.

Zoektype van de zoekopdracht

Laten we eerst naar een paar basisconcepten kijken. Zelfs beginnende AdWords-adverteerders leren al snel dat u kunt kiezen uit vier verschillende zoektypen wanneer u een zoekwoord aan een advertentiegroep toevoegt. Het zoektype van het zoekwoord bepaalt wanneer onze advertentie kan worden weergegeven, bijvoorbeeld op de zoekresultatenpagina van Google.

Als we niet voor 'exact zoeken' kiezen, kan onze advertentie worden geactiveerd door verschillende zoektermen. Als we bijvoorbeeld het zoekwoord 'bos bloemen' opgeven met het zoektype 'zoeken op woordgroep', kan onze advertentie worden geactiveerd door de zoekterm 'goedkope bos bloemen'.

Dan kijken we nu naar een ander soort zoekwoordovereenkomsten, zoekopdrachtovereenkomsten. Dit is niet hetzelfde als het zoekwoordtype dat we hebben opgegeven bij het toevoegen van het zoekwoord: dit overeenkomsttype (of matchtype) geeft aan in hoeverre onze term overeenkomt met de zoektermen die gebruikers in het zoekvak hebben opgegeven.

Als we het zoekwoord 'bos bloemen' uit het bovenstaande voorbeeld aan een advertentiegroep hebben toegevoegd en een gebruiker de zoekterm bloemen bos (in die volgorde) in het zoekvak typt, is het type zoekopdrachtovereenkomst toch een exacte overeenkomst. Wanneer gebruikers zoeken naar goedkope bos bloemen, is het overeenkomsttype van de zoekopdracht een overeenkomst voor de woordgroep. Voor het beheren van AdWords-campagnes kunnen we het dus over twee verschillende overeenkomsttypen hebben: het zoektype dat we instellen op het tabblad 'Zoekwoorden' en de relatie van deze instelling tot het zoekgedrag van de gebruikers.

Waarom kan dit interessant voor ons zijn? Waarom is het belangrijk te weten wat beide concepten inhouden en wat hebben wij als adverteerders hiermee te maken? Voordat ik daar antwoord op geef, introduceer ik eerst nog een ander concept.

Kwaliteitsscore, een manier om kosten te verlagen

Veel adverteerders proberen de positie van hun advertenties geforceerd te verhogen door hele hoge biedingen op te geven (CPC, kosten per klik). Het is echter belangrijk dat we inzicht krijgen in de manier waarop het systeem de positie van onze advertenties bepaalt: de rangschikking van advertenties, ook wel advertentiepositie genoemd, wordt berekend op basis van het CPC-bod en de kwaliteitsscore van het zoekwoord.

U kunt de kwaliteitsscore zien als een schaal van 1 tot 10 die aangeeft hoe 'goed' een zoekwoord is vanuit het standpunt van zowel adverteerders als gebruikers. Het is een soort beloningscijfer, waarbij 10 een topresultaat is en 1 zeer onvoldoende.

De volgorde waarin advertenties worden weergegeven, wordt bepaald door een combinatie van het CPC-bod en deze advertentiepositie. Laten we eens een eenvoudig voorbeeld bekijken. Twee adverteerders, Jan en Peter, hebben advertenties met het zoekwoord 'bos bloemen' (oké, de namen zijn misschien niet zo inventief, maar het gaat om het idee...). Jan biedt 15 cent en Peter 10 cent. Als alleen de hoogte van het bod zou meetellen, zou de advertentie van Jan op de eerste positie worden weergegeven en die van Peter op de tweede.

Als we voor de volledigheid toevoegen dat Peter een kwaliteitsscore heeft van 10 en Jan een van 6, wordt de advertentiepositie 0,10 x 10 = 1 voor Peter en 0,15 x 6 = 0,9 voor Jan. We kunnen al zien dat ze hierdoor van plaats zijn gewisseld. Peter, die is begonnen met een lager bod, bereikt uiteindelijk een betere positie omdat hij een betere kwaliteitsscore heeft.

Laten we eens kijken hoeveel onze adverteerders betalen voor de klikken op hun advertenties: precies het bedrag dat nodig is om de eerstvolgende adverteerder te overbieden, afgerond tot op hele centen. Als we dat in een formule uitdrukken:

De werkelijke CPC van Peter x de kwaliteitsscore van Peter = de CPC die Jan heeft geboden x de kwaliteitsscore van Jan.

Dan vullen we nu de cijfers in: de werkelijke CPC van Peter = (0,15 x 6) / 10 = 0,09 euro.

Peter biedt dus niet alleen minder dan Jan, hij betaalt zelfs minder dan zijn oorspronkelijke bod omdat de kwaliteit van zijn advertentie beter is dan die van Jan.

Er is op dit AdWords-blog al heel wat geschreven over de manier waarop de kwaliteitsscore wordt berekend, dus daar ga ik nu niet verder op in, maar ik wil nog even de aandacht vestigen op een zin die het hierboven beschreven concept verduidelijkt:

'De eerdere klikfrequentie (CTR) van het zoekwoord voor zoekopdrachten met exacte overeenkomsten'.

In deze zin verwijst de frase 'zoekopdrachten met exacte overeenkomsten' naar het overeenkomsttype van de zoekopdracht en niet het zoekwoordtype dat door adverteerders is ingesteld. Als u de kwaliteitsscore wilt verbeteren, moet u meer doen dan alleen zoekwoorden gebruiken met een hoge klikfrequentie (CTR). Het is ook belangrijk dat u precies dezelfde zoekwoorden in uw advertentiegroep gebruikt als de zoektermen die gebruikers opgeven in het zoekvak.

Hoewel de klikfrequentie van het zoekwoord 'bos bloemen' misschien hoog is, kan het best zijn dat gebruikers nog vaker naar de woordgroep 'goedkope bos bloemen' zoeken. We kunnen daar niet van profiteren als deze woordgroep niet voorkomt in de zoekwoorden van de advertentiegroep. We kunnen deze zoekwoorden vinden door de zoekopdrachten te bekijken.

Het rapport bekijken

Dit rapport heette 'Zoekopdrachtprestaties' in het Rapportcentrum en is nu te vinden op het tabblad 'Zoekwoorden'. Op dit tabblad ziet u een selectievakje voor elke rij staan. We zouden de zoekwoorden moeten selecteren die termen bevatten waar gebruikers naar hebben gezocht op het moment dat onze advertenties werden weergegeven en gebruikers erop klikten.

Klik op de knop Zoektermen weergeven boven de tabel:De tabel die wordt weergegeven bevat een overzicht van en statistieken voor zoekwoorden die door gebruikers zijn opgegeven, samen met het hierboven beschreven type zoekopdrachtovereenkomst:Uit de bovenstaande tabel blijkt dat gebruikers voornamelijk naar de term zochten die ik heb opgegeven in de zoekwoordenlijst. Er zijn ook een paar klikken gegenereerd in situaties waarin mijn advertentie werd geactiveerd door mijn zoekwoord in combinatie met andere woorden.

Als er in de kolom 'Opties voor zoekwoorden' 'breed zoeken' of 'zoeken op woordgroep' staat en deze zoekwoorden veel vertoningen en een goede klikfrequentie genereren, is het een goed idee deze zoekwoorden aan de advertentiegroep toe te voegen. Vink hiervoor het selectievakje voor de rij aan en selecteer de knop Toevoegen als zoekwoord boven de lijst:In het bovenstaande venster kunnen we het zoekwoordtype en CPC-bod van het nieuwe zoekwoord wijzigen en zo nodig hiervoor een unieke bestemmings-URL opgeven.

Er kunnen ook rijen in het rapport worden weergegeven die we eigenlijk niet willen zien. Als de lijst bijvoorbeeld de term 'gratis bos bloemen' bevat, kunnen we het selectievakje voor deze rij aanvinken en op de knop Toevoegen als uitsluitingszoekwoord boven de lijst klikken.

De inhoud van de tabel kan in meerdere bestandsindelingen worden gedownload en dit rapport kan ook worden gepland; dat zal ik later in meer detail bespreken.

Gegevens zijn belangrijk, maar er is meer

Hoewel het verlagen van de kosten van klikken belangrijk is voor iedereen, wil ik u waarschuwen uw aandacht niet uitsluitend op de kwaliteitsscore te richten. Ik noemde in de inleiding van het eerste bericht al dat we ons moeten richten op onze doelen: als het aantal vertoningen het belangrijkst is en het budget voldoende is voor iets duurdere klikken, hoeven we ons niet al te veel zorgen te maken over een kwaliteitsscore van 6. Als we daarentegen vooral naar de kosten kijken, moeten we wel goed op deze statistiek letten.

Het huiswerk van vandaag is iets waarnaar u niet hoeft te zoeken: bekijk de zoektermen voor uw zoekwoorden en voeg de best presterende rijen toe aan uw advertentiegroepen. Let er hierbij op dat u de juiste periode instelt en zo nodig extra filters toepast, zoals in het vorige bericht is uitgelegd.