In het blogbericht van 12 augustus hebben de mensen van Projecter vier misvattingen besproken die onder hun potentiële klanten de ronde doen. Vandaag gaan we verder met deel twee van dit gastblogbericht.

'Online adverteren is te duur voor ons'

Dit lijkt op de misvatting omtrent het budget die in het vorige blogbericht is besproken. Google AdWords bevat een aantal zeer nauwkeurige controlemechanismen. AdWords-campagnes kunnen bovendien worden geoptimaliseerd om bepaalde kosten per gewenste actie te bereiken (zoals een registratie, aankoop of download). Zodra het beschikbare advertentiebudget is bepaald en er een doel-CPA is vastgesteld (CPA = kosten per acquisitie), kan de campagne worden geoptimaliseerd zodat de kosten niet boven de doel-CPA komen. In het ideale scenario kan het budget geleidelijk worden verhoogd zolang er een goed ROI (rendement op investering) wordt behaald.

'We krijgen alleen nieuwe klanten door aanbevelingen van anderen en mond-tot-mond-reclame. Daarom hoeven we onze website niet te promoten.'
Het is maar de vraag hoe lang dit soort bedrijven nog kan blijven functioneren met uitsluitend offline reclame. Tegenwoordig is het motto toch vaak: 'Als een bedrijf niet online te vinden is, bestaat het niet...' Wanneer offline aanbevelingen de enige bron van nieuwe opdrachten zijn, zijn ze natuurlijk erg belangrijk voor de eigenaar. Het effect van online promotie moet echter ook niet worden onderschat.

'Mensen krijgen dus altijd dezelfde advertentie te zien?'

Mensen denken vaak dat ze maar één AdWords-advertentie kunnen hebben die voor al hun zoekwoorden wordt weergegeven. Dat is echter niet het geval. AdWords biedt vele andere mogelijkheden, zoals het promoten van producten of services met getargete en specifieke advertentiegroepen. Regionale targeting, targeting op taal en de mogelijkheid om advertenties alleen op bepaalde momenten weer te geven, zijn extra manieren waarop de advertentie specifiek op een bepaald publiek kan worden toegespitst. Als u steeds dezelfde advertentie voor dezelfde website ziet, zelfs wanneer u andere zoekwoorden opgeeft, beschikte de beheerder van het betreffende AdWords-account waarschijnlijk niet over dit soort achtergrondkennis.

'Zoekwoorden en zoekopdrachten bestaan toch uit één woord?'

Klanten zijn soms verbaasd te horen dat zoekwoorden vaak uit meerdere woorden bestaan. Zoekwoorden zijn de woorden of woordgroepen in uw AdWords-account die uw advertenties activeren, zodat deze bij de zoekresultaten worden weergegeven. Het effectief gebruiken van zoekwoordopties is erg belangrijk, maar daarnaast is het een goed idee om zoekwoorden toe te voegen die uit meerdere woorden bestaan. Ten eerste nemen we een trend waar waarbij gebruikers langere, specifiekere zoekopdrachten invoeren (bijvoorbeeld 'jeans met hoge taille' in plaats van alleen 'jeans'). De zoekopdracht is wat er in het zoekvak van Google wordt getypt. Ten tweede zijn de kosten per klik (CPC) voor deze termen meestal lager omdat er minder concurrentie voor is. Hoe algemener een zoekwoord is, hoe hoger de CPC over het algemeen ligt.

Veel van deze misvattingen blijven hardnekkig terugkomen. Daaruit blijkt wel dat er onder adverteerders nog onvoldoende bekend is over de werking van zoekwoordmarketing. Uit onze ervaringen blijkt dat beide partijen (klant en bureau) betere resultaten behalen als de AdWords-strategie duidelijk is en er overeenstemming is bereikt over de hieraan gekoppelde prestatiedoelen. We denken dat de online hulpbronnen van Google zoals dit Inside AdWords Blog, het Helpcentrum van AdWords, de Online AdWords Lessen en het Helpforum van AdWords kunnen bijdragen aan een beter begrip van dit onderwerp. Dit geldt natuurlijk ook voor andere gespecialiseerde blogs over AdWords.

Gastblogbericht van Jasmin Schindler en Katja von der Burg – online marketingbureau Projecter