Waarom is mijn advertentie afgekeurd?
Deze vraag wordt ons dagelijks gesteld. Als antwoord hierop een serie blogposten waarin we een aantal richtlijnen van het Google Advertentiebeleid bespreken. Vandaag in deze serie het tweede onderdeel:

Wanneer is er sprake van een handelsmerk?
Een naam wordt pas als een officieel handelsmerk gezien als deze bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) staat geregistreerd. Tevens kunt u op de BBIE website controleren of een bepaalde naam ook inderdaad als handelsmerk staat geregistreerd. Indien het antwoord hierop bevestigend is en u bent niet de eigenaar van het betreffende handelsmerk, dan kunt u via de hieronder beschreven procedure aan de handelsmerkeigenaar toestemming vragen om gebruik te mogen maken van het betreffende handelsmerk. Dit om te voorkomen dat uw advertentie wordt afgekeurd voor het ongeoorloofd gebruik van een handelsmerk.

Het handelsmerkbeleid
Advertenties worden vaak afgekeurd voor handelsmerken om de volgende twee redenen:

1) Een adverteerder heeft geen toestemming van de eigenaar van het handelsmerk om hiermee te adverteren.

De adverteerder kan de eigenaar van het handelsmerk om toestemming vragen voor het gebruik van dit handelsmerk door het GOOGLE ADWORDS 3rd PARTY AUTHORIZATION REQUEST formulier in te vullen of door, in het Engels, contact met ons op te nemen via handelsmerken@google.com met de volgende informatie:

a.) Een expliciete verklaring waarin de adverteerder toestemming krijgt om het handelsmerk te gebruiken;
b.) Het e-mailadres waarmee de adverteerder zich aanmeldt of zijn klant-id.

2) De eigenaar van het handelsmerk heeft geen vrijstelling gevraagd voor het gebruik van zijn eigen handelsmerk bij Google, want dat is hij vergeten op te geven bij het indienen van het oorspronkelijke handelsmerkverzoek.

Om ervoor te zorgen dat de eigenaar zelf gebruik kan maken van zijn eigen handelsmerk dient hij de procedure, zoals vermeld onder punt 1, te volgen.

Tip: Voor meer informatie over het Google AdWords beleid inzake handelsmerken, raadpleeg het AdWords Helpcentrum.