Het is een goed idee na te denken over de statistieken die u nodig heeft om uw online bedrijf te leiden. De vraag blijft: hoe kunt u dit omzetten naar rapporten die u kunt openen via Google Analytics, en naar gegevens waarop u en uw team actie kunnen ondernemen? Vandaag gaan we kijken naar een voorbeeldbedrijf en -scenario om dieper in te gaan op het praktische gebruik van belangrijke prestatie-indicatoren en Google Analytics-gegevens.

Bedrijfsdoelstellingen en de lijst met belangrijke prestatie-indicatoren
Laten we als voorbeeld een klein bedrijf nemen dat online auto-onderdelen verkoopt voor oldtimers. De site beschikt over een actieve gebruikerscommunity. De beheerder van het Google Analytics-account van dit voorbeeldbedrijf wil een lijst met belangrijke prestatie-indicatoren samenstellen voor de persoon die de online marketingcampagnes beheert. Gezamenlijk wordt de volgende bedrijfsdoelstelling vastgesteld: Zorgen dat meer waardevolle bezoekers de site bezoeken.

Ze willen meer mensen naar de site trekken, maar willen er ook voor zorgen dat ze de juiste mensen aantrekken. Ze zien de juiste mensen als personen die auto-onderdelen kopen, maar zich ook inlaten met anderen op de site en met hen communiceren. Ze zijn erin geslaagd hun algemene doelstelling op te splitsen in de volgende subdoelstellingen. Vervolgens hebben ze deze toegewezen aan belangrijke prestatie-indicatoren in hun Google Analytics-account.

Het is belangrijk aan wie u informatie over uw bijgewerkte belangrijke prestatie-indicatoren doorgeeft. Het leveren van context en details die nodig zijn voor het vervullen van taken is hierbij ook belangrijk. De beheerder van het Google Analytics-account voert een aantal acties uit om context te leveren voor zijn rapport over de belangrijke prestatie-indicatoren. Hij vergelijkt eerst alle statistieken die hij heeft geopend, met de statistieken van een eerdere periode. Daarna gaat hij meer details en waarden leveren door alle statistieken te splitsen aan de hand van hun verkeersbron. Als het totale conversiepercentage afneemt, kan een marketingmedewerker niet veel doen met die informatie. Als deze persoon weet dat dat lagere conversiepercentage is gekoppeld aan een specifieke advertentiecampagne, kan deze persoon zorgen voor de optimalisatie van die campagne.

Rapport over belangrijke prestatie-indicatoren met acties
In de week erna verzendt de beheerder van het Google Analytics-account een e-mail naar de marketingafdeling met een statusupdate voor alle belangrijke prestatie-indicatoren. Deze week heeft hij drie gebieden gemarkeerd die aandacht vereisen.

Het aantal unieke bezoekers is deze week met 21% afgenomen. Dit aantal is sinds december elke week lager geworden. Een daling in unieke bezoekers in januari is te verwachten wegens seizoenstrends. De gegevens van Google Analytics geven echter aan dat de daling in vorige jaren minder sterk was, ongeveer 15% voor de maand januari. Het lijkt erop dat er nu een daling is van 40% voor die maand. De daling is redelijk gelijk voor alle verkeersbronnen.

Verder is het aantal bezoeken via merknamen toegenomen. Hoewel het totale aantal bezoekers lager is, is er een stijging in het aantal bezoeken via merknamen aan de site.

Ten slotte is de ROI van online campagnes lager. Vooral bij de AdWords-campagne 'nieuwe registraties' is een daling in de ROI opgetreden van 56% in de week ervoor. Dit lijkt te komen door een stijging van de gemiddelde kosten per klik en een daling van het aantal conversies.

Aangezien de andere belangrijke prestatie-indicatoren redelijk gelijk zijn gebleven, besluit de marketingafdeling actie te ondernemen op de bovenstaande items.

Na overleg wordt door een marketingmedewerker vastgesteld dat de eerste twee punten aan elkaar verwant zijn. Het aantal unieke bezoekers is gedaald omdat gebruikers niet snel auto's kopen in dit slechte economische klimaat. De marketingafdeling denkt dat de site niet erg hoeft te lijden onder deze trend: veel oldtimers zijn relatief goedkoop. Verder voeren de gebruikers zelf de reparaties uit. Hiermee neemt de waarde van de auto's toe.

Wellicht moet de focus van hun campagnes worden aangepast. Tot nu toe is er getarget op de luxe en het prestige van oldtimers, maar dit is momenteel minder aantrekkelijk voor bezoekers. Er wordt besloten om nieuwe advertenties te maken via het AdWords-account. Deze advertenties worden meer getarget op de spaarzame aspecten van het aanbod om te zien hoe dit zich verhoudt tot de huidige advertenties.

Het is bemoedigend dat het aantal bezoeken via merknamen is toegenomen. De bezoekers die worden aangetrokken, vinden de site prettig en komen terug. Dit is het bewijs dat de berichtgeving moet worden aangepast in de campagnes die nieuwe bezoekers aantrekken.

Vervolgens wordt de ROI onderzocht van de AdWords-campagne 'nieuwe registraties'. De verhoging in de kosten ligt aan een aantal zoekwoorden die net iets te algemeen zijn. Het zoekwoord 'oldtimers' heeft het bedrijf deze week €568 gekost en slechts één nieuwe registratie opgeleverd. Via historische gegevens van Google Analytics is bekend dat een geregistreerde gebruiker in een jaar gemiddeld €440 uitgeeft. Daarom is het bedrag dat voor dit zoekwoord wordt betaald te hoog. Waarschijnlijk concurreren de advertenties van het bedrijf met advertenties waarmee daadwerkelijk oldtimers worden verkocht en niet alleen onderdelen voor oldtimers (hun eigen aanbod). Het CPC-bod van het zoekwoord wordt verlaagd, zodat dit lager wordt dan de gemiddelde opbrengst per klik. Er worden ook specifiekere varianten van dit zoekwoord gemaakt. De zoekwoorden 'community voor oldtimers' en 'accessoires voor oldtimers' worden toegevoegd aan de zoekwoordenlijst in AdWords.

Het bedrijf dat auto-onderdelen voor oldtimers verkoopt, heeft nu a) geïdentificeerd welke belangrijke prestatie-indicatoren belangrijk zijn, b) de belangrijke prestatie-indicatoren gekoppeld aan tijdsgebonden trends en c) aandachtspunten en acties geïdentificeerd voor het oplossen van problemen. Het waarschijnlijke resultaat? De prestatie van de website zou moeten verbeteren in de gebieden die het belangrijkst zijn voor het succes van het bedrijf, aangezien het bedrijf nieuwe strategieën aan het testen is.

Tip: Voor meer informatie, raadpleeg het AdWords Helpcentrum.