Veel gebruikers hebben ons laten weten dat ze niet begrijpen waarom het gebruik van de _setVar methode om bezoekerssegmenten te creëren het weigeringspercentage beïnvloedt.

We hebben daarom de functionaliteit heroverwogen en besloten _setVar hits niet langer als interaction hits te beschouwen. Interaction hits zijn vanaf nu alleen nog paginaweergaves, gebeurtenissen (events) transacties (e-commerce) en experimenten (zoals met de Google Website Optimizer.) Dit kan op twee manieren van invloed zijn op de rapporten:

1. Hogere weigeringspercentages (bounce rates)
Bezoeken met slechts 1 paginaweergave en een _setVar hit werden in het verleden niet als weigering gezien, maar na deze wijziging wel. Als u dus bijvoorbeeld een bezoekerssegment had aangemaakt voor leden van uw site en daarvoor werd op de landingspagina een segment aangemaakt met de _setVar methode, dan werden bezoekers die alleen die pagina bekeken niet meegerekend in het weigeringspercentage. Nu de _setVar hit niet langer als interaction hit wordt gerekend zullen deze bezoekers in het vervolg wel in het weigeringspercentage worden opgenomen.

2. Nauwkeurigere weergave van tijd op de pagina
De tijd die bezoekers doorbrengen op een pagina wordt normaal gesproken berekend uit de tijdsspanne tussen twee paginaweergaves, of andere interaction hits. Voordat deze wijziging van kracht werd, was de tijd op de pagina waar de _setVar op is geïmplementeerd niet langer dan de tijd die verstreek tussen het laden van de conversiecode op die pagina en het laden van de _setVar code. Nu de _setVar code niet langer als interaction hit wordt gezien zal (net als bij alle andere pagina's) de tijd op die pagina in Google Analytics duren tot de volgende interaction hit wordt geregistreerd.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u deze stellen/plaatsen op ons online Helpforum.