Nu we hebben geleerd hoe autocodering werkt in ons artikel van gisteren, kunnen we testen wat de juiste configuratie is van uw server.

Een verkeerde server-configuratie kan ertoe leiden dat in AdWords-rapporten in Google Analytics een laag aantal of zelfs helemaal geen bezoeken worden gerapporteerd ondanks een hoog aantal klikken.

Hoe kom ik erachter of de instellingen van mijn server correct zijn?

Nu we weten hoe autocodering werkt, kunnen we testen wat de juiste configuratie is van uw server.

  • Als de bestemming-URL van uw advertenties geen parameter bevat (zodat die er uitziet als www.googlestore.com/contact_us.php):

1. Voeg de tekenreeks '?gclid=ThisIsATest' toe aan het einde van deze URL en plak deze vervolgens in uw browser. De URL ziet er dan ongeveer zo uit: www.googlestore.com/contact_us.php?gclid=ThisIsATest
2. Druk op Enter.
3. Als nadat de pagina is geladen de 'gclid'-parameter nog altijd aanwezig is aan het einde van de bestemmings-URL in uw webbrowser en er geen foutbericht wordt weergegeven, is alles in orde en is er een andere reden voor het verschil. Anders is de voornaamste reden een onjuiste serverinstelling. We bespreken de oplossing later.

  • Als de bestemming-URL van uw advertenties al een parameter bevat (zodat die er uitziet als http://www.google-store.com/index.php?cPath=25):

1. Voeg de tekenreeks '&gclid=ThisIsATest' toe aan het einde van deze URL en plak deze vervolgens in uw webbrowser. De URL ziet er dan ongeveer zo uit: http://www.google-store.com/index.php?cPath=25&gclid=ThisIsATest
2. Druk op Enter.
3. Ook in dit geval geldt dezelfde regel als in het vorige geval: als nadat de pagina is geladen de 'gclid'-parameter nog altijd aanwezig is aan het einde van de bestemmings-URL in uw webbrowser en er geen foutbericht wordt weergegeven, is alles in orde.

Tip: we raden u aan vóór elke test de cookies te verwijderen omdat na één bezoek de gebruiker niet noodzakelijkerwijs wordt omgeleid.

Hoe moet ik de server configureren zodat deze de bezoeken via AdWords correct registreert?

Nu we de oorzaak van het probleem hebben vastgesteld, kunnen we bekijken hoe we het oplossen. De oplossing is afhankelijk van de situatie die zich heeft voorgedaan:

  • Nadat uw website is geladen, blijft de 'gclid'-parameter behouden, maar krijgt de gebruiker een pagina met een foutbericht te zien.

Schakel in dat geval autocodering uit en neem contact op met uw websitebeheerder voor het toestaan van URL-parameters. Vervolgens kunt u automatische codering weer inschakelen en met behulp van de bovenstaande methode een test uitvoeren om ervoor te zorgen dat 'gclid' niet wordt verwijderd of dat er geen foutbericht wordt weergegeven.

  • Nadat uw website is geladen, blijft de 'gclid'-parameter niet behouden en krijgt de gebruiker een pagina te zien zonder deze parameter.
Neem in dat geval contact op met uw websitebeheerder en vraag hem URL-parameters toe te staan.

  • Wanneer de 'gclid'-parameter niet behouden blijft en de gebruiker wordt omgeleid naar een andere pagina, zijn er twee mogelijke oplossingen:

Gebruik de pagina waarnaar de gebruiker wordt omgeleid als een bestemming-URL van uw AdWords-advertenties of neem contact op met uw websitebeheerder en vraag hem de server toe te staan de 'gclid'-parameter door te geven tijdens omleidingen.

We hopen dat dit artikel u meer inzicht heeft verschaft in het probleem met het bijhouden van bezoeken via AdWords in Google Analytics-rapporten. Lees in ons Helpcentrum ook ons artikel over Andere redenen voor het verschil in het aantal klikken en het aantal bezoeken via AdWords in Google Analytics.

Blog post door Peter Zeman, Het Google AdWords-team

Gepost door Eronne, Inside Adwords Team