In de loop der jaren hebben veel adverteerders ons laten weten dat ze graag elke kalendermaand een vast bedrag willen betalen. We willen deze adverteerders graag helpen en introduceren daarom een maandelijkse kostenlimiet voor campagnes. Deze wordt automatisch berekend op basis van uw dagbudget.

Wanneer uw dagbudget gedurende een volledige kalendermaand niet wordt gewijzigd, stelt Google een maandelijkse kostenlimiet voor die campagne in door uw dagbudget te vermenigvuldigen met 30,4. Dit is ongeveer het gemiddelde aantal dagen in een maand (365 dagen in een jaar/12 maanden = 30,417 dagen per maand). Als uw dagbudget bijvoorbeeld de hele maand €10 is, wordt er die maand niet meer in rekening gebracht dan €304 (dagbudget van €10 x gemiddeld 30,4 dagen per maand). Zoals gewoonlijk kunnen de daadwerkelijke dagelijkse uitgaven variëren.

In de komende weken worden accounts overgezet naar maandelijkse kostenlimieten. Wanneer u uw budget bewerkt in 'Campagne-instellingen', wordt ook nieuwe knopinfo weergegeven waarin deze wijziging wordt beschreven.

Voor meer informatie over deze wijziging raadpleegt u onze Veelgestelde vragen over de maandelijkse kostenlimiet en onze Veelgestelde vragen over wat er gebeurt wanneer u uw budget wijzigt.